Αρχική

melo
Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)
melo
melo

Επείγουσα Ανακοίνωση.

Αγαπητοί συνεργάτες, επειδή δεν μπορούμε να αναφερθούμε στο σύνολο των εγκριθέντων από το Υπουργείο Εργασίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης, θα αναφερθούμε στο δικό μας. Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ.

Τεχνική Υποστήριξη

melo
Οδηγίες Χρήσης
melo
Συχνές Ερωτήσεις
melo
Help Desk
melo
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα elearningclass

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) elearningClass αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning).