Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη


Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πλατφόρμας elearningClass

Η χρήση της πλατφόρμας elearningClass συνοδεύεται από υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης από εξειδικευμένο help desk το οποίο λειτουργεί καθημερινά εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως και 21:00

Τηλ. Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης: 210 3801129-130

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την κάτωθι φόρμα τεχνικής υποστήριξης:

Αίτημα Τεχνικής Υποστήριξης